17.8.2020 — 30.8.2020

Akvarellikilta

Väripeli ja muita teemoja

Anna hetki itsellesi – tule maalaamaan! Tällä kutsulla Akvarellikilta aloitti toimintansa 2009.

Näyttelyssä mukana olevat kiltalaiset: Eeva Ahtinen, Maikki Haapala, Guy Hellström, Pirkko Holmela, Marjaana Hyypiä, Päivi Häkkilä, Hanna Järvi, Anna-Liisa Järviaho, Helena Karhumäki, Maisa Kela, Riitta Kärkkäinen, Niina Laitonen, Lea Lakio, Mervi Leijala-Marttila, Riitta Lindström, Anja Meri, Sirkka Mokko, Tuula Nurmi, Ulf Nyman, Terttu Pakarinen, Tuula Palmunen-Saari, Sinikka Paulasuo, Ritva Pesonen, Mika Pyhälampi, Camilla Ramstedt, Ritva Rautakoski, Hannele Rissanen, Liisa Sivén, Benita Suomi, Susanna Sääskilahti, Heli Talja, Toivo Tupin, Raija-Leena Virtanen ja Jorma Wartiovaara.

Akvarellisteilla on kesäisin paljon valinnanvaraa kursseista. Syksyisin työväenopistojen kurssitarjontaan sisältyy myös akvarelliopetusta. Mutta harvoin ehdimme ilmoittautumaan niin hyvissä ajoin, että sisäänpääsy kursseille olisi onnistunut. Turhautuneina aloimme etsiskellä mahdollisuuksia vesiväriopiskeluun edellämainittujen tahojen ulkopuolelta. Ainoaksi mahdollisuudeksi jäi perustaa itse opiskelupaikka. Maikki Haapala auttoi tilan ja opettajien rekrytoinneissa ja pian vesivärimaalausryhmämme toimi täysillä. Aloimme kutsua sitä AKVARELLIKILLAKSI.

Näyttelymme nimi Väripeli oli Pertti Summan opetussession teema. Väripeliä kaikki tyynni! Haluamme näyttää, että harjoitteleminen ja yrittäminen on kannattanut. Emme suinkaan ole tulleet peitelläksemme sitäkään, että olemme jouluneet sietämään epäonnistumisia ja pettymyksistä olemme nousseet kukoistukseen. Koko tämä yritysten, erehdysten ja onnistumisien kirjo on nyt edessänne. Haluamme rohkaista teitä kaikkia yrittämään ja kokemaan vesivärimaalauksen tuottamia vapauden tunteita, iloa ja jopa stressinlievennyksiä. Niin me koemme! Kaikki 34 mukana ole- vaa maalaria. Osalle meistä tämä on ensimmäinen näyttely.

Ainoastaan korona on pystynyt pysäyttämään Kiltamme kokoontumiset, muuten olemme maalanneet 10 vuotta putkeen, eikä innostus ole hiipunut. Päinvastoin, olemme tunteneet edistyvämme ja oppineemme paljon uutta taiteesta, kuvantekemisestä, väreistä, sommittelusta, eri taiteilijoiden näkemyksistä. Myös opettajamme tuovat tuulahduksen omalta työhuoneeltaan ja omista näkökulmistaan. Olemme onnistuneet puhumaan ympäri kaupunkimme parhaimmat mahdolliset taideopettajat niin, että he ovat nähneet tämän tyyppisen taidekasvatuksen tukevan edistymistä ja oppimista. Olemme heille todella kiitollisia ja kunnioitamme heitä. Mainitsemme opettajista esim. Marja Malin, Paavo Paunun, Krista Kortelaisen, Anna-Maija Rissasen, Pertti Summan, Tuikku Tenhovuoren, Irina Rebnitskayan, Elina Tammiranta-Summan, Maikki Haapalan, Konstantin Sterkhovin, Oleg Tchoumakin ja vielä on ollut monia muitakin.

Jokainen maalauskerta on itsenäinen kokonaisuus, jossa tutkitaan jotain yksityiskohtaa vesivärikuvan rakentamisen moninaisella kentällä, joskus ollaan tiukassa sommittelurytmissä ja joskus vastapainoksi annetaan veden viedä villisti ja vapaasti. Killassa pidetään yllä taidepuhetta ja tuetaan kontaktia taidemaailman eri ilmiöihin.

KILTA tähtää akvarellitaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tarkoitus on tuottaa myös maalaamisen iloa ja uusia oivalluksia, siksi se sopii kaikille akvarellisteille. Teemamme ovat niin väljiä, että niistä löytyy haastetta jokaiselle, olitpa sitten vasta-alkaja tai jo vahva osaaja. KILTA tarkoittaa nyt mukavaa yhdessäoloa ja ideoiden vaihtoa.

KILTATOIMINTA on ideoitu Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen koulutustoimikunnassa vuonna 2009 työelämässä mukana olevien tarpeisiin, mutta on laajentunut akvarellistien kohtaamis- ja oppimispaikaksi.