Näyttelyt

HILJAISUUS
  • Asettaja: Eila Kaarina Ruohonen
  • Nimi: HILJAISUUS
  • Aika: 09. 11. - 22. 11. 2015

HILJAISUUS TYSTNADEN

Akvarelleja Akvareller

9.-22.11.2015

Valmistautumiseni kyseiseen akvarellinäyttelyyn "Hiljaisuus" on ollut minulle noin vuoden kestävä, innoittava kokemus. Maalausteni sisällöt viittaavat henkilökohtaisiin kohtaamisiin elämän eri ilmiöiden äärellä ja ne rakentavat kuvaa äänettömyydestä ja hitaudesta. Ne viestivät asioita ihmisenä olemisesta. Ajatukset kuolemasta ja suruun, toivoon, juhlaan liittyvät elämykset ovat vaikuttaneet töihini. Antiikin ajan Rooma on virittänyt minua ilmaisemaan tunnelmia ja hetkiä.

Rinnastan esillä olevia teoksia toisiinsa mm. kokoamalla sarjoja, jotka pyrkivät vuoropuheluun niin keskenään kuin katsojan kanssa. Teosten värit vaihtelevat mustista kirkkaisiin väreihin. Värit viittaavat niiden sisäisiin merkityksiin.

Tarvitsemme hiljaisuutta voidaksemme arvioida, mikä on olennaista ja tärkeää. Hiljaisuudet luovat tiloja, joissa mieli ja tunne saavat virrata vapaasti. Se on matkaa kohti yksinkertaisuutta ja mutkattomuutta. Hiljaisuuksien keskellä voimme havainnoida rauhassa asioita ympärillämme ja sisimmässämme. Pystymme avoimin mielin vastaanottamaan, kuuntelemaan, näkemään ja olemaan kokonaan läsnä tässä hetkessä ja tilassa. Hiljaisuuksien sisäiset tilat saattavat sekä paljastaa salattua minää että osoittaa elämään liittyvät oikeat mittasuhteet.

Kuvaamalla hiljaisuuksien kaltaisia tiloja ja niiden vaikutuksia ihminen voi tunnistaa sisäisen elämän ja oppia kuuntelemaan sitä. Niinpä hiljaisuus voi olla sen kokijalle näköalapaikka. Toivon, että kyseinen taidenäyttely olisi katsojalle sellainen paikka arjen kiireen keskellä.

Tuli kaikkien äänien takaa

yhä ihme ja ihme uus,

ja viimeisimpänä vakaa

tuli hiljaisuus.

Aaro Hellaakosken runosta "Satakieli laulaa"


Förberedelsen för denna akvarellutställning "Tystnaden" har för mig inneburit en närapå årslång, inspirerande upplevelse. Innehållet i mina målningar pekar på personliga möten i olika livsskeden och de bygger en bild av stillhet och långsamhet. De förmedlar kunskap om att vara människa. Tankar på döden samt upplevelser kopplade till sorg, hoppfullhet, fest har påverkat mina arbeten. Antikens Rom har också stimulerat mig att fånga stämningar och ögonblick.

De utställda verken kopplar jag samman med varandra, bl.a. genom att samla dem i serier, som strävar efter dialog inom sig och med åskådaren. Färgerna på verken växlar mellan svart och de klaraste färger. Färgerna återspeglar verkens inre betydelse.

Vi behöver tystnad för att kunna avgöra vad som är väsentligt och viktigt. Tystnaden formar rum, där sinnet och känslan får strömma fritt. Det är en resa mot enkelhet och okonstlad tillvaro. Mitt i tystnaden kan vi i lugn och ro iaktta företeelser runt omkring oss och i vårt inre. Vi kan med öppet sinne ta emot, lyssna, se och vara fullt närvarande just här och nu. Tystnadens inre rum kan avslöja såväl ett hemligt jag, som lyfta fram de rätta proportionerna när det gäller omständigheterna i livet.

Genom att avbilda tysta rum och deras inverkan kan människan upptäcka sitt inre liv och lära sig att lyssna till det. Sålunda kan tystnaden utgöra en utsiktsplats för den som upplever den. Jag hoppas att denna konstutställning för åskådaren kunde vara just en sådan plats mitt i vardagsbrådskan.

Kom, tystnad, kom, med dunkelblåa vingar

Mig överhölj och näps de fräcka ljuden,

Som våga själens helga sabbat störa!

Erik Johan Stagnelius "Ur Tystnaden"


Olen helsinkiläinen kuvataiteen harrastaja. Erityisesti vesivärimaalaus kiehtoo minua sen moninaisten ilmaisumahdollisuuksien takia. Tämä on ensimmäinen yksityisnäyttelyni.

Jag är en bildkonstutövare från Helsingfors. I synnerhet akvarellmålning fascinerar mig, tack vare de mångsidiga uttryckssätten. Detta är min första egna utställning.

Eila Kaarina Ruohonen

Avajaiset 9.11. klo/kl. 18:00-20:00 Vernissage

Tervetuloa! Välkommen!

Ajankohtainen näyttely
Raija Dahlberg, Pirjo Hassinen, Hanna Jauhiainen, Anna-Liisa Järviaho, Taina Koskela, Harri Kortelahti, Helena Kääriäinen, Ingeborg Lawson, Riitta Lindström, Sirkka Mokko,  Aulikki Nukala,  Terttu Pakarinen,  Marianne Palonen, Maija Pasanen, Sinikka Pietilä, Kirsi Uimonen ja Vuokko Yllö IHMINEN JA LUONTO 17. 10. - 31. 10. 2021
Tulevat näyttelyt
Risto Puutio HYÖKY JA HILJAISUUS 01. 11. - 14. 11. 2021
Kolo-ryhmä TAIVASALLA 15. 11. - 28. 11. 2021
Minna Pyykkö SINÄ YÖNÄ SATOI LUNTA 29. 11. - 12. 12. 2021

Menneet näyttelyt on nähtävissä arkistossa.


Edellinen sivu: Etusivu
Seuraava sivu: Nettigalleria