Näyttelyt

PAIKKOJA
  • Asettaja: Matti Visanti
  • Nimi: PAIKKOJA
  • Aika: 04. 05. - 17. 05. 2015

Olen ammatiltani arkkitehti ja toiminut kaupunkisuunnittelijana suurimman osan aktiivisesta työurastani. Olen ollut osallisena monissa isohkoissa kaupunkirakentamisprojekteissa. Kaupunkisuunnitteluhankkeissa tarkoitus on luoda uutta kaupunkia kaupunkilaisten elämännäyttämöksi. Elämä toteutuu paikassa. Työn kautta totuin katsomaan ja analysoimaan maailmaa erilaisten paikkojen kautta. Paikka ja siinä harjoitettu elämä nivoutuvat toisiinsa.

Mittakaavallisesti paikan kokemus on lähellä ihmisen mittakaavaa. Useimmiten kokemamme paikka on se paikka, jonka silmillämme helposti havaitsemme. Maisemat kuvataan maalauksissa yleensä muutaman kymmenen metrin ja kilometrin mittakaavalla, sisätilojen kuvauksissa mittakaava on metrejä. Uuden paikan luonti on jatkumo aikaisemmalle paikalle. Siksi myös aikaulottuvuus on tärkeä osa paikan laatua.

Todellisuudessa maailma jatkuu loputtomasti pienempiin ja suurempiin mittakaavoihin. Emme tiedä, kuinka suuri maailma on emmekä sitä, kuinka pieniä ovat pienimmät kappaleet ja niiden muodostamat paikat. Useimmissa maailman paikoista ihminen ei voi käydä. Emme mahdu atomiin emmekä ulotu galakseihin. Osaa paikoista voimme tarkastella ja kuvata teknisin välinein. Tiede ja mielikuvitus auttavat.

Kuvaamisen kannalta merkittävä paikka poikkeaa naapuripaikoista. Merkittävä paikka on eräänlainen etappi, tilan solmukohta. Turisti vieraassa paikassa ottaa useimmiten kuvan tällaisesta tärkeästä paikasta. Suomalaisessa kylässä hyvä paikka on usein keskiaikaisen kirkon ympäristö, vanha raitti, satama, tori tms. Aurinkokunnan tasolla merkittävät paikat tiivistyvät planeettoihin.

Paikkojen kuvaus edellyttää havaitsijaa, jolle muodostuu paikkaan suhde. Kuvan tekijä pitää paikkaa kauniina, rumana, mitättömänä, mystisenä, ylevänä, iloisena, surullisena jne, ja tuo suhde heijastuu kuvaukseen. Kun paikkaan liittyy omakohtainen tapahtuma, tulee kuvaukseen sisältöä, josta katselijat eivät tiedä, mutta saattavat aistia suhteen olemassaolon.

Olen koonnut näyttelyyni töitä parin viimeisen vuosikymmenen ajalta siten, että paikkojen kirjo olisi laajahko, ne kuvaavat pieniä ja suuria, todellisia tai kuviteltavissa olevia paikkoja. Osaa olen käyttänyt hyväkseni kaupunkisuunnittelutehtävissä, osa on tehty vain maailman ihmettelyn vuoksi ja omaksi iloksi.

Paikkojen aihepiireinä ovat rakennetut ympäristöt, saaristo ja vesi, avaruus sekä mielikuvituksesta noukitut tilat. Näyttelyn työt on tehty vesivärein, jotkut pieneltä osin myös guassivärein silloin, kun kohde on sitä vaatinut. Joitakin töitä on työstetty pitkään ja välillä värit pois pesten, kunnes työ on tuntunut valmiilta. Toiset taas ovat olleet tekniikaltaan nopeita. Osassa on käytetty paljon vettä ja osassa vähän. Vesiväritekniikan monipuolisuus on ollut ilo.

Matti Visanti

Ajankohtainen näyttely
Elina Dahlqvist, Guy Hellström, Outi Korpi, Virpi Koskela, Matti Lassila, Ami Lindqvist, Kirsi-Marja Myöhänen, Leena Paasonen de Campos, Sinikka Pietilä, Tove Sandell, Helena Segercrantz, Leena Sewón, Pirkko Siivonen-Takku, Benita Suomi, Anja Tyrväinen, Kirsti Uimonen, Hannele Rissanen, Pirjo Virtanen, Liisa Sivén ja Toivo Tupin MUNIA JA MÄMMIÄ 29. 03. - 18. 04. 2021
Tulevat näyttelyt
Marjaterttu Einiö, Guy Hellström, Helena Hernberg, Helena Ingvall, Anna-Liisa Järviaho, Anna-Mari Karhunen, Riitta Kärkkäinen, Maritta Laitinen, Riitta Lindström, Anja Meri, Sirkka Mokko, Sinikka Pietilä, Tove Sandell, Toivo Tupin, Hannele Rissanen ja Sari Rockas KATSE HORISONTTIIN 19. 04. - 02. 05. 2021
Kristiina Kostia ja Ritva Rautakoski AKVARELLEJA AJASSA 03. 05. - 16. 05. 2021
Marja-Liisa Pulli Kimmo Pulli Irma Parviainen Matti Parviainen Maria Asikainen Kari Asikainen Anneli Tempakka Ulla-Kristiina Haarma Seija De Rybel Sinikka Siekkinen Rauni Ollikainen Olof Qvickström LUONTOPÄIVÄKIRJA 17. 05. - 30. 06. 2021

Menneet näyttelyt on nähtävissä arkistossa.


Edellinen sivu: Etusivu
Seuraava sivu: Nettigalleria