Näyttelyt

PAIKKOJA
  • Asettaja: Matti Visanti
  • Nimi: PAIKKOJA
  • Aika: 04. 05. - 17. 05. 2015

Olen ammatiltani arkkitehti ja toiminut kaupunkisuunnittelijana suurimman osan aktiivisesta työurastani. Olen ollut osallisena monissa isohkoissa kaupunkirakentamisprojekteissa. Kaupunkisuunnitteluhankkeissa tarkoitus on luoda uutta kaupunkia kaupunkilaisten elämännäyttämöksi. Elämä toteutuu paikassa. Työn kautta totuin katsomaan ja analysoimaan maailmaa erilaisten paikkojen kautta. Paikka ja siinä harjoitettu elämä nivoutuvat toisiinsa.

Mittakaavallisesti paikan kokemus on lähellä ihmisen mittakaavaa. Useimmiten kokemamme paikka on se paikka, jonka silmillämme helposti havaitsemme. Maisemat kuvataan maalauksissa yleensä muutaman kymmenen metrin ja kilometrin mittakaavalla, sisätilojen kuvauksissa mittakaava on metrejä. Uuden paikan luonti on jatkumo aikaisemmalle paikalle. Siksi myös aikaulottuvuus on tärkeä osa paikan laatua.

Todellisuudessa maailma jatkuu loputtomasti pienempiin ja suurempiin mittakaavoihin. Emme tiedä, kuinka suuri maailma on emmekä sitä, kuinka pieniä ovat pienimmät kappaleet ja niiden muodostamat paikat. Useimmissa maailman paikoista ihminen ei voi käydä. Emme mahdu atomiin emmekä ulotu galakseihin. Osaa paikoista voimme tarkastella ja kuvata teknisin välinein. Tiede ja mielikuvitus auttavat.

Kuvaamisen kannalta merkittävä paikka poikkeaa naapuripaikoista. Merkittävä paikka on eräänlainen etappi, tilan solmukohta. Turisti vieraassa paikassa ottaa useimmiten kuvan tällaisesta tärkeästä paikasta. Suomalaisessa kylässä hyvä paikka on usein keskiaikaisen kirkon ympäristö, vanha raitti, satama, tori tms. Aurinkokunnan tasolla merkittävät paikat tiivistyvät planeettoihin.

Paikkojen kuvaus edellyttää havaitsijaa, jolle muodostuu paikkaan suhde. Kuvan tekijä pitää paikkaa kauniina, rumana, mitättömänä, mystisenä, ylevänä, iloisena, surullisena jne, ja tuo suhde heijastuu kuvaukseen. Kun paikkaan liittyy omakohtainen tapahtuma, tulee kuvaukseen sisältöä, josta katselijat eivät tiedä, mutta saattavat aistia suhteen olemassaolon.

Olen koonnut näyttelyyni töitä parin viimeisen vuosikymmenen ajalta siten, että paikkojen kirjo olisi laajahko, ne kuvaavat pieniä ja suuria, todellisia tai kuviteltavissa olevia paikkoja. Osaa olen käyttänyt hyväkseni kaupunkisuunnittelutehtävissä, osa on tehty vain maailman ihmettelyn vuoksi ja omaksi iloksi.

Paikkojen aihepiireinä ovat rakennetut ympäristöt, saaristo ja vesi, avaruus sekä mielikuvituksesta noukitut tilat. Näyttelyn työt on tehty vesivärein, jotkut pieneltä osin myös guassivärein silloin, kun kohde on sitä vaatinut. Joitakin töitä on työstetty pitkään ja välillä värit pois pesten, kunnes työ on tuntunut valmiilta. Toiset taas ovat olleet tekniikaltaan nopeita. Osassa on käytetty paljon vettä ja osassa vähän. Vesiväritekniikan monipuolisuus on ollut ilo.

Matti Visanti

Ajankohtainen näyttely
Raija Dahlberg, Pirjo Hassinen, Hanna Jauhiainen, Anna-Liisa Järviaho, Taina Koskela, Harri Kortelahti, Helena Kääriäinen, Ingeborg Lawson, Riitta Lindström, Sirkka Mokko,  Aulikki Nukala,  Terttu Pakarinen,  Marianne Palonen, Maija Pasanen, Sinikka Pietilä, Kirsi Uimonen ja Vuokko Yllö IHMINEN JA LUONTO 17. 10. - 31. 10. 2021
Tulevat näyttelyt
Risto Puutio HYÖKY JA HILJAISUUS 01. 11. - 14. 11. 2021
Kolo-ryhmä TAIVASALLA 15. 11. - 28. 11. 2021
Minna Pyykkö SINÄ YÖNÄ SATOI LUNTA 29. 11. - 12. 12. 2021

Menneet näyttelyt on nähtävissä arkistossa.


Edellinen sivu: Etusivu
Seuraava sivu: Nettigalleria