Näyttelyarkisto

PAIKKOJA
  • Asettaja: Matti Visanti
  • Nimi: PAIKKOJA
  • Aika: 04. 05. - 17. 05. 2015

Olen ammatiltani arkkitehti ja toiminut kaupunkisuunnittelijana suurimman osan aktiivisesta työurastani. Olen ollut osallisena monissa isohkoissa kaupunkirakentamisprojekteissa. Kaupunkisuunnitteluhankkeissa tarkoitus on luoda uutta kaupunkia kaupunkilaisten elämännäyttämöksi. Elämä toteutuu paikassa. Työn kautta totuin katsomaan ja analysoimaan maailmaa erilaisten paikkojen kautta. Paikka ja siinä harjoitettu elämä nivoutuvat toisiinsa.

Mittakaavallisesti paikan kokemus on lähellä ihmisen mittakaavaa. Useimmiten kokemamme paikka on se paikka, jonka silmillämme helposti havaitsemme. Maisemat kuvataan maalauksissa yleensä muutaman kymmenen metrin ja kilometrin mittakaavalla, sisätilojen kuvauksissa mittakaava on metrejä. Uuden paikan luonti on jatkumo aikaisemmalle paikalle. Siksi myös aikaulottuvuus on tärkeä osa paikan laatua.

Todellisuudessa maailma jatkuu loputtomasti pienempiin ja suurempiin mittakaavoihin. Emme tiedä, kuinka suuri maailma on emmekä sitä, kuinka pieniä ovat pienimmät kappaleet ja niiden muodostamat paikat. Useimmissa maailman paikoista ihminen ei voi käydä. Emme mahdu atomiin emmekä ulotu galakseihin. Osaa paikoista voimme tarkastella ja kuvata teknisin välinein. Tiede ja mielikuvitus auttavat.

Kuvaamisen kannalta merkittävä paikka poikkeaa naapuripaikoista. Merkittävä paikka on eräänlainen etappi, tilan solmukohta. Turisti vieraassa paikassa ottaa useimmiten kuvan tällaisesta tärkeästä paikasta. Suomalaisessa kylässä hyvä paikka on usein keskiaikaisen kirkon ympäristö, vanha raitti, satama, tori tms. Aurinkokunnan tasolla merkittävät paikat tiivistyvät planeettoihin.

Paikkojen kuvaus edellyttää havaitsijaa, jolle muodostuu paikkaan suhde. Kuvan tekijä pitää paikkaa kauniina, rumana, mitättömänä, mystisenä, ylevänä, iloisena, surullisena jne, ja tuo suhde heijastuu kuvaukseen. Kun paikkaan liittyy omakohtainen tapahtuma, tulee kuvaukseen sisältöä, josta katselijat eivät tiedä, mutta saattavat aistia suhteen olemassaolon.

Olen koonnut näyttelyyni töitä parin viimeisen vuosikymmenen ajalta siten, että paikkojen kirjo olisi laajahko, ne kuvaavat pieniä ja suuria, todellisia tai kuviteltavissa olevia paikkoja. Osaa olen käyttänyt hyväkseni kaupunkisuunnittelutehtävissä, osa on tehty vain maailman ihmettelyn vuoksi ja omaksi iloksi.

Paikkojen aihepiireinä ovat rakennetut ympäristöt, saaristo ja vesi, avaruus sekä mielikuvituksesta noukitut tilat. Näyttelyn työt on tehty vesivärein, jotkut pieneltä osin myös guassivärein silloin, kun kohde on sitä vaatinut. Joitakin töitä on työstetty pitkään ja välillä värit pois pesten, kunnes työ on tuntunut valmiilta. Toiset taas ovat olleet tekniikaltaan nopeita. Osassa on käytetty paljon vettä ja osassa vähän. Vesiväritekniikan monipuolisuus on ollut ilo.

Matti Visanti

Näyttelyt 2015
Minna Pyykkö KUULIN ALLIEN LAULAVAN 07. 12. - 22. 12. 2015
Eila Kaarina Ruohonen HILJAISUUS 09. 11. - 22. 11. 2015
Tapani Kajaste PURO 26. 10. - 08. 11. 2015
Oleg Tchoumak EXODUS 12. 10. - 25. 10. 2015
Katarina Sewón & Sirkka Sewón KAUPUNKEJA, AJATUKSIA VAIN... 28. 09. - 11. 10. 2015
Tania Margolin MILLION YEARS YOUNG 21. 09. - 27. 09. 2015
Nina Inkari & Heli Östman VARJOSTA VALOON 14. 09. - 20. 09. 2015
Ritva Rautakoski HYVÄSTI SATAKIELI / Goodbye Nightingale 31. 08. - 13. 09. 2015
Gruppo Siciliano AKVARELLIPURKAUKSIA ETNALLA 17. 08. - 30. 08. 2015
Mirja Fagerström, Kristiina Kostia, Briitta Kotilainen, Sirkku Sjöblom KESÄLLÄ KERRAN 03. 08. - 16. 08. 2015
Avoimelle kesäkurssille osallistuneet taiteilijat, mm. ELÄMÄÄ TÖÖLÖSSÄ 08. 07. - 17. 07. 2015
Kati Jalli, Sinikka Jokelainen, Leena Kaartinen, Merja Kauppila, Riitta Lindström, Kaija Mauno, Teija Nylund, Pirkitta Pullinen, Minna Sartes, Tytti Seppälä, Marja Seppänen, Pirkko Vuori SUMMER LIGHTS 15. 06. - 05. 07. 2015
Mervi Paitula MIELINAKYMIÄ 01. 06. - 14. 06. 2015
Tuula Palmunen-Saari ANTEEKS, ANTEEKS JA SEN SELLAISTA 18. 05. - 31. 05. 2015
Matti Visanti PAIKKOJA 04. 05. - 17. 05. 2015
YLEn maalarit MEDIAN KOSKETUS 20. 04. - 03. 05. 2015
Maikki Haapala TJUKURPA - PROCESS OF DREAMTIME 30. 03. - 19. 04. 2015
T. Ahvenvaara, M. Blomroos-Heininen, M. Etula, S. Grönqvist, E. Haapasalo, M. Heiskanen, T. Hirvonen, S. Juujärvi-Bremer, K. Lybeck, K.M. Mäenpää TUNNELMASTA TOISEEN 16. 03. - 29. 03. 2015
Anja Oasmaa PINNAN ALLA 02. 03. - 15. 03. 2015
Benita Suomi VIRTAUKSIA - STRÖMMAR 16. 02. - 01. 03. 2015
Lauri Jääskeläinen, Soili Kajaste, Tapani Kajaste,Tuula Revell, Gina Sundgren CINQUE ARTISTI 02. 02. - 15. 02. 2015
Mirja Gustafsson KUN VALO TULI 19. 01. - 01. 02. 2015
Ryhmä Akvartistit VASTAVÄRIT MYÖTÄTUULESSA 05. 01. - 18. 01. 2015


Edellinen sivu: Nettigalleria
Seuraava sivu: Näyttelyhaku